Från avfall till återbruk – Mobiltelefoners livscykel och miljöpåverkan

Inledning Mobiltelefoner har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Vi använder dem för kommunikation, underhållning, arbete och så mycket mer. Den globala marknaden för mobiltelefoner växer stadigt, driven av teknologisk utveckling och ökande efterfrågan. Men vad händer med alla dessa telefoner när de tjänat ut? Och vilken miljöpåverkan har de under sin livscykel? Mobiltelefoners miljöpåverkan Tillverkningen av mobiltelefoner är […]